Rosną problemy Polaków ze spłatą kredytów

25 sierpnia
17:38 2014

Spłata kredytu coraz częściej okazuje się zbyt dużym wyzwaniem dla polskich kredytobiorców. Jak powinni zatem postępować, gdy na horyzoncie pojawia się widmo zadłużenia?

Najnowsze dane statystyczne pokazują, że Polacy mają niemały problem ze spłatą swoich zobowiązań kredytowych. Odnotowuje się coraz większą liczbę mieszkań trafiających do licytacji komorniczych, co też odnajduje interesujące rozwinięcie w postaci rozwoju portali komorniczych, które oferują mieszkania po niższych cenach. Są to mieszkania pochodzące z licytacji komorniczych. Co jest dla jednych porażką, dla innych staje się szansą na kupienie sobie mieszkania po atrakcyjniejszej cenie.

Rynek niespłaconych wierzytelności może się jednak przynosić zyski, o czym dobrze świadczy ostatni wykup tego rodzaju kredytów przez lidera rynku, firmę Kruk. Od kilku lat ilość kredytów zagrożonych osiąga wartość około 60 miliardów złotych. W tej kwocie 1/6 stanowią kredyty hipoteczne.

Problemy ze spłatą kredytów hipotecznych biorą się z interakcji wielu czynników. Z jednej strony mamy boom gospodarczy w 2008 roku, kiedy to bardzo wielu Polaków zaciągało kredyty w franku szwajcarskim, licząc na to, że uda im się spłacać swój kredyt na dużo lepszych warunkach. W praktyce okazało się jednak, że wahania wartości tej waluty doprowadziły do zupełnie odwrotnego skutku. W efekcie wiele osób, które liczyło na tańszy kredyt hipoteczny, musiało z niego w ogóle zrezygnować, gdyż kredyt stał się dla nich zbyt trudny do uregulowania.

Kolejny czynnik, który ma znaczenie w analizie obecnej sytuacji na rynku, to słaba sytuacja gospodarcza w całej Europie. Kryzys finansowy w 2008 roku odcisnął piętno na całej Unii Europejskiej, nie pozostawiając nietkniętą nawet Polski. Choć nasz kraj poradził sobie z nim w miarę sprawnie, to jednak na poziomie poszczególnych obywateli kryzys skutkował zwolnieniami i utratą pracy. Konsekwencji zwolnień nie trudno się domyślić. Sprawiły one, że bardzo wiele osób nie było w stanie poradzić sobie ze spłatą kredytu hipotecznego i musiało z niego zrezygnować.

Obecnie sytuacja na rynku hipotecznym wygląda trochę lepiej, ale liczba niespłaconych kredytów urosła już do tak dużych rozmiarów, że problemu nie uda się zniwelować w ciągu kilku miesięcy.

Podsumowując, sytuacja na rynku nie przedstawia się najlepiej. Z drugiej jednak strony nie jest ona tak zła, jak choćby osławione problemy rynku amerykańskiego ze spłatą kredytów hipotecznych.