Ile wynosi kara za brak OC?

Ile wynosi kara za brak OC?
17 lipca
17:50 2017

Za brak obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) kierowcy grozi kara w postaci grzywny, która jest ustalana jako część lub wielokrotność płacy minimalnej. W 2016 roku, wysokość kary wzrosła aż o 6%. Jaki koszty poniesie zatem kierowca jeżdżący bez polisy OC?

Od września 2017r.  wynosiła najniższą krajową pensję z 2016 r. – była to kwota 1850 zł brutto. Według Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych kary dla kierowców nieposiadających polisy OC mają stanowić wielokrotność lub pewną część minimalnego dochodu pracowników etatowych. Znając wysokość najniższej krajowej, można obliczyć nowe kary dla kierowców jeżdżących bez OC. Dla właścicieli samochodu osobowego maksymalna kara wynisiła 3 700 złotych, a dla ciężarówek – 5 550 złotych.

Monity od ubezpieczycieli

Większość ubezpieczycieli przypomina swoim klientom o obowiązku zapłaty kolejnej raty składki polisy OC. Pilnowanie terminu płatności jest bardzo ważne, ponieważ zgodnie z przepisami polisa OC nie przedłuża się automatycznie, gdy właściciel samochodu nie uregulował pełnej składki.

Przyczyny braku OC

Według UFG, 33% wykrytych przypadków braku OC jest spowodowane wygaśnięciem polisy sprzedawcy pojazdu. Ubezpieczenie, które otrzymujemy wraz z kupionym autem, ważne jest tylko do końca terminu, na jaki zbywca zawarł umowę i nie przedłuża się automatycznie na kolejny okres. Wśród innych powodów wykrytego braku OC to:

  • 13% – wykupienie OC już po dacie pierwszej rejestracji pojazdu w Polsce,
  • 11% –  niesprawny technicznie i nie użytkowany pojazd nie potrzebuje ubezpieczenia.

O czym musi pamiętać każdy właściciel auta?

Będąc właścicielem pojazdu, warto pamiętać, że:

  • tylko po opłaceniu wszystkich rat składki za OC polisa ta zostaje przedłużona na kolejne dwanaście miesięcy. Brak nawet jednej raty spowoduje, że ubezpieczenie wygasa z upływem okresu, na który zostało wykupione,
  • nabywca pojazdu może korzystać z OC zbywcy tylko do końca okresu, który widnieje na polisie. Po tym terminie ubezpieczenie wygasa, a nowy właściciel musi wykupić własne OC,
  • OC należy wykupić w dniu pierwszej rejestracji pojazdu, ale nie później niż w momencie wprowadzenia go do ruchu,
  • obowiązek posiadania ważnego OC ma każdy właściciel pojazdu – tak długo jak jest on zarejestrowany. W tej kwestii nie ma znaczenia jego stan techniczny, ani to, czy jest on aktualnie użytkowany.

Brak OC a spowodowanie wypadku

Pamiętajmy także, że oprócz kary finansowej za brak OC, grożą nam także inne konsekwencje. W przypadku spowodowaniu kolizji pojazdem bez ważnego OC jego kierowca poniesie znacznie wyższe koszty. Szkody wynikające ze spowodowania wypadku w razie braku polisy OC pokryje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Instytucja ta po wypłacie świadczenia poszkodowanym będzie jednak domagała się zwrotu poniesionych kosztów od sprawcy wypadku. W przypadku ubezpieczeń takie roszczenie zwrotne jest określane jako regres. Egzekucja tego typu świadczeń w ostateczności może skończyć się nawet wizytą komornika sądowego.