Podstawą do określenia strategii PR owej

28 lutego
22:56 2013

Podstawą do określenia strategii PR-owej banku jest przygotowanie systemu, kluczowych wartości przedsiębiorstwa. Ma to przeważnie formę kilku słów – haseł. Definicja flagowych wartości , określenie misji instytucji to globalny trend, którego źródłem jest organizacja wewnętrzna oraz etyka i sposób działania.

Lista wartości wyznawanych przez bank, powinna zawierać wiele pojęć abstrakcyjnych. Im bardziej ogóle pojęcie tym staje się pojemniejsze i może nawiązywać do różnych aspektów. Ostatnie badania obrazują , że francuskie instytucje bankowe odwołują się w dużej mierze do współodpowiedzialności oraz bliskości z klientem. Public Relations nie jest jednak tylko kreacja pozytywnego wizerunku czy marki. To także budowanie zainteresowania klientów względem oferty produktowej lub usługowej. W tym kontekście, najczęściej wykorzystywane narzędzia PR to eventy, których zadaniem jest promocja nowego produktu.

Wiele organizacji łączy swoje produkty z pewną filozofią, która ma za zadanie odwoływać się do oczekiwań klientów. Najważniejszy jest w tym aspekcie celnie dobrany kierunek. W latach 90 –tych Household Bank wprowadził kartę płatniczą o charakterze proekologicznym. Była to pierwsza karta, która podlegała biodegradacji. Strategiczne podejście do przedstawienia oferty bankowej powinno przełożyć się na relacje typu media relations czyli zaciekawienie produktem dziennikarzy. Oferty kredytowe powinny mieć charakter otwarty. Będą w nich także zawarte kredyty dla zadłużonych. Reasumując, komunikacja Public Relations w kryzysie bankowym powinna być przede wszystkim spójna i długofalowa. Powinna odpowiadać potrzebom klientów, którzy w okolicznościach kryzysowych mają odmienne oczekiwania. Odpowiednie wykorzystana sytuacja konfliktowa może być dla zarządu cennym źródłem nowej wiedzy oraz inspiracji. Najważniejsze w kreacji pozytywnego wizerunku banków jest sukcesywna budowa zaufania w świadomości klientów.

Reputację organizacji możemy wzmocnić również poprzez działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Ważne jest jednak to, aby nie zamykać owych działań w obszarze sponsoringu.