Czy rencista otrzyma kredyt hipoteczny?

14 kwietnia
15:21 2015

Kredyt hipoteczny kojarzy się ze zobowiązaniem długoterminowym, spłacanym latami. Czy zatem szansę na kredyt na zakup mieszkania ma rencista?

Zdolność kredytowa

Już na wstępie należy zaznaczyć, że banki z pewnością rozważą wniosek kredytowy składany przez rencistów. Pierwszym czynnikiem branym pod uwagę będzie oczywiście zdolność i wiarygodność kredytowa takiej osoby. Renta nie kojarzy się raczej z wysokimi kwotami świadczeń, dlatego dużym atutem może być włączenie do umowy dodatkowej osoby – małżonka lub dzieci, o ile posiadają oni odpowiednie dochody. Jeśli z finansowego punktu widzenia bank zaakceptuje nasz wniosek, można będzie przejść do kolejnych kwestii.

Okres kredytowania

W tym przypadku pojawia się temat wieku osoby wnioskującej o kredyt. Nie da się ukryć, że bank nie będzie przychylny przyznaniu kilkusettysięcznego kredytu z okresem spłaty wyznaczonym na kolejne 35 lat, osobie która już teraz ma blisko 70 lat. Oznaczałoby to bowiem sytuację, w której ostatnia rata zostanie uregulowana grubo po przekroczeniu 100 lat życia, co nie oszukujmy się, jest dość mało prawdopodobne. W związku z tym banki wyznaczają górną granicę wieku dla momentu, w którym kredyt ma zostać spłacony. Jeśli będzie to 75 lat, osoba w wieku 60 lat będzie mogła uzyskać kredyt hipoteczny tylko na kolejne 15 lat, co wiąże się z niską kwotą kredytu lub z wysokimi ratami. Mimo wszystko nawet takie finansowanie może okazać się pomocne, a należy przecież mieć świadomość, że z rent korzystają też osoby o wiele młodsze, które do osiągnięcia75 roku życia mają nawet więcej niż 35 lat.

Wymagane dokumenty

Z samą rentą również wiążą się ściśle określone wymagania. Poza jej kwotą, wliczaną do zdolności kredytowej, ważne jest to, aby była ona wydana na czas nieokreślony lub na okres kredytowania. Stosowne zaświadczenie otrzymamy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Dodatkowe zabezpieczenie

W zależności od wieku kredytobiorcy bank może ustanowić dodatkowe zabezpieczenia kredytu. Poza stosownym wpisem do hipoteki czy ubezpieczeniem spłaty kredytu, konieczne może okazać się wykupienie polisy na życie, z której środki zostaną wypłacone na poczet spłaty kredytu. Dzięki takiemu rozwiązaniu wiek kredytobiorcy będzie miał mniejsze znaczenie i będzie mniejszym zagrożeniem dla banku. Zanim jednak zdecydujemy się na taki krok, warto sprawdzić warunki towarzystw ubezpieczeniowych i ich granice wieku dla polis na życie.